06 12 88 77 73

Hoe werkt het

De SuccesGPS is vragenlijst bedoeld om te achterhalen hoe medewerkers en leiding tegen het veranderproject aankijken.

Medewerkers geven via internet hun mening over het project. Snel, simpel en anoniem.

Medewerkers kunnen onder andere aangeven in welke mate ze vertrouwen hebben in het succes van het verandertraject en welke gedragsverandering past bij de nieuwe situatie. Maar ook hoeveel plezier ze in het werk hebben en hoeveel vertrouwen ze in zichzelf en hun collega’s hebben. Daarnaast kunnen ze hints en tips geven om het succes te vergroten van het verandertraject.

En al deze informatie heeft u binnen 1 dag tot uw beschikking.

Hierna zijn de stappen benoemd die zorgen voor een succesvol gebruik van de SuccesGPS.

1. Voorbereiding

De standaard vragenlijst wordt geschikt gemaakt voor uw verandertraject

2. De verwachte uitkomst

De opdrachtgever(s) geeft aan wat de verwachte uitkomst is (dit is als het ware de norm waarmee u de werkelijke uitkomst vergelijkt)

3. Start het onderzoek

De vragenlijst wordt via Internet (en evt. via papier) verspreid. Binnen 1 dag na het invullen zijn de uitkomsten beschikbaar

4. Acties benoemen

Door de resultaten met de betrokkenen (dus niet alleen het management) te bespreken kan benoemd worden wat al goed gaat en waar acties ter verbetering gedaan moeten worden

Resultaat is een succesvol verandertraject

Eerder en betere resultaten plus meer betrokkenheid en meer plezier

Bekijk de cases