06 12 88 77 73

Wat levert de SuccesGPS op

Via de SuccesGPS kunnen medewerkers en leiding, via het beantwoorden van een Internet vragenlijst (kost 10 minuten), anoniem aangeven hoe zij het veranderproject ervaren. Hebben ze er vertrouwen in, snappen ze het doel, zijn ze betrokken en weten ze wat het veranderproject voor hun betekent, om maar enkele vragen uit de vragenlijst te benoemen.

Maar wat de levert de SuccesGPS op? Wanneer gebruik je de SuccesGPS? Voor wie is de SuccesGPS bestemd? Mocht je na het lezen van 5 onderstaande antwoorden nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Vertrouwen85%

1. Voor welk soort projecten en veranderingen ?

De SuccesGPS is vooral geschikt voor projecten en veranderingen in een organisatie of afdeling waar de medewerkers met een nieuw systeem moeten werken of een andere werkwijze moeten hanteren of ander gedrag (bv klantgericht) moeten vertonen.

De SuccesGPS heeft waarde als het veranderproject meer dan 20 medewerkers betreft omdat de SuccesGPS dan een effectieve en efficiënte manier is om te achterhalen hoe medewerkers over het veranderproject denken.

Plezier81%

2. Wie gebruikt de SuccesGPS ?

De SuccesGPS wordt gebruikt door bedrijven in de profit en non-profit sector. De vragenlijst is in principe geschikt voor elke branche.

De SuccesGPS wordt ingezet in opdracht van een directeur, lijnmanager, HR-manager, project/programmamanager of door iemand van het Project Management Office (PMO).

Einddoel75%

3. Wat levert de SuccesGPS op ?

De SuccesGPS is te vergelijken met een thermometer. Het geeft je inzicht. Bepalend is wat je met dit inzicht gaat doen.

Het geeft je inzicht of medewerkers en leiding vertrouwen in het project hebben. En in welke mate ze zich betrokken voelen. Maar het belangrijkste wat met de SuccesGPS bereikt wordt is om aan de hand van de resultaten met de medewerkers en leiding in gesprek te gaan of en hoe de kans op een succesvol project vergroot kan worden. Deze vorm wordt survey-feedback genoemd en is een krachtig middel om de communicatie over en de betrokkenheid bij de verandering te verbeteren.

Betrokken92%

4. Wanneer zet je de SuccesGPS in?

De SuccesGPS kan ingezet worden als onderdeel van de diagnose, zodat met de uitkomst daarvan het veranderproject ingericht wordt.

Kort na de start kan de SuccesGPS ingezet worden en ook gedurende het traject.

Bij voorkeur wordt de SuccesGPS minimaal eenmaal herhaald zodat ook het effect van de aanvullende acties (naar aanleiding van de eerdere meting) bepaald kunnen worden.

Succes100%

5. Bewijs

De SuccesGPS is zoals hierboven beschreven te vergelijken met een thermometer. Wel meten en niets doen heeft geen nut. Het gaat er dus om dat u met de resultaten aan de slag gaat. Voorbeelden van bedrijven en hun projecten staan op deze website uitgebreid beschreven, net zoals de onderbouwing en het dashboard van de SuccesGPS.

Voor vragen en of reactie kunt u contact opnemen. U bent aan zet om de kans op succes van uw veranderproject te verhogen.

De SuccesGPS wordt gebruikt door verschillende bedrijven in verschillende branches.  Onderstaande figuur laat zien bij welke organisaties qua omvang in medewerkers de SuccesGPS is ingezet. Ook geinteresseerd om de SuccesGPS te gebruiken in uw veranderproject, bekijk dan onze prijzen.

tot 50 medewerkers
50 to 200 medewerkers
200 tot 500 medewerkers
meer dan 500 medewerkers