06 12 88 77 73

Cases

Praktijk case 1

Situatie

Als onderdeel van een omvangrijk verbetertraject zijn de 150 medewerkers van een europees distributie centrum gevraagd hoe zij tegen het verandertraject aankijken.

Bevindingen

Response was 63% met als belangrijkste constatering dat ze niet goed begrepen wat het doel van de verandering was en vonden dat hun direct leidinggevenden daar geen goed antwoord op hadden. Ze voelden zich nauwelijks betrokken bij het verbetertraject.

Acties

Via bijeenkomsten is in dialoog met het Management Team gesproken met medewerkers wat het doel en aanleiding van de verandering was. Dit gaf veel duidelijkheid en energie bij de medewerkers.

Praktijk case 2

Situatie

Een landelijk opererend adviesbureau heeft haar strategie aangepast en wil optimale betrokkenheid van haar 50 medewerkers bij de realisatie van die strategie.

Bevindingen

Duidelijk werd dat medewerkers niet snapten waarom deze strategie nodig was en wat die behelsde.

Acties

Na diverse werkbijeenkomsten met medewerkers is de strategie aangepast en verliep de realisatie voorspoedig. De SuccesGPS is 8 maanden later weer ingezet.

Praktijk case 3

Situatie

Twee interne afdelingen werden als gevolg van een kostenbesparingen-programma samengevoegd.

Bevindingen

De vermoedelijke strijd tussen de 2 afdelingen werd volledig helder naar aanleiding van de vragen en reacties uit de SuccesGPS.

Acties

De afdelings-manager heeft duidelijkheid aan de groep gegeven qua doel en kaders, waardoor de afdelingen soepeler gingen samenwerken. De eerste succesjes die de nieuwe afdeling boekte gaven het vertrouwen om ook moeilijkere verbeteracties gezamenlijk op te pakken.