06 12 88 77 73

Onderbouwing

Onderbouwing van de SuccesGPS

De SuccesGPS is ontwikkeld in 2011 gebaseerd op onderstaande theorie├źn. Ondertussen is de SuccesGPS al vele malen ingezet in diverse soorten verandertrajecten.

1. Value Profit Chain

Value Profit Chain (ISBN 0-7432-2569-4) waar het belang van Plezier in het werk wordt aangetoond en gekwantificeerd.

2. Sociale Innovatie

Onderzoek door prof. dr. Volberda van de Erasmus Universiteit Rotterdam toont aan dat de productiviteit 21% hoger is bij bedrijven die sociaal innovatief zijn.

3. Speed of Trust

In de Speed of Trust (ISBN 9-780743-295604) van Covey wordt duidelijk gemaakt dat gebrek aan Vertrouwen geld kost.

4. Veranderbereidheid

Mede gebaseerd op onderzoek van Azjen is het WWK-model (zie figuur) ontwikkeld.

5. Validatie

De SuccesGPS is ontwikkeld met en gevalideerd door onderzoeksbureau Newcom Research.