06 12 88 77 73

Weerstand verandering

Weerstand tegen een verandering is eigenlijk normaal. Niemand wil veranderd worden. Niemand wil iets anders doen waar hij/zij het nut of belang niet van inziet. En ook al ziet iemand dat nut wel dan moet hij/zij ook willen en kunnen veranderen. Denk maar aan roken of bewegen. Weten is dus niet voldoende. Er is ook Willen en Kunnen nodig.

2014-10-20 15.06.55

 

Weerstand verandering

Het reduceren of wegnemen van weerstand kan veel tijd en energie kosten. Maar het kan ook eenvoudig opgelost worden door:
1. betrek medewerkers zo vroeg mogelijk bij een verandering, zodat ze kunnen meedenken en ze zich mede-eigenaar van de verandering gaan voelen
2. doe kleine stapjes en boek succes en ‘vier’ dit succes, hoe klein dan ook. Dit geeft vertrouwen en de maakt de weg vrij naar grotere stappen
3. geef medewerkers ruimte maar stel wel kaders.

Cozijnsen

Verandermanagement goeroe en hoogleraar Anton Cozijnsen heeft o.a. onderzocht dat de kans op een succesvol project slechts 30% is.
2014-10-20 14.37.27

DINAMO veranderbereidheid

Een model om de veranderbereidheid in kaart te brengen is het DINAMO model van Cozijnsen en Metselaar.

Meten voortgang veranderproject

Met behulp van de SuccesGPS krijgt u snel en eenvoudig zicht hoe medewerkers het veranderproject ervaren.