06 12 88 77 73

meten voortgang project

Meten voortgang project

Het meten van de voortgang van een project is noodzakelijk en wordt veelal gedaan. Standaard wordt dit gedaan op de aspecten Tijd, Geld en Kwaliteit. Veelal in de vorm van een stoplicht dashboard. Niets mis mee, maar wat zeggen deze metingen?

Wat zeggen deze metingen

Met de metingen op tijd, geld en kwaliteit krijg je inzicht of het gestelde budget voldoende is om het project te realiseren. Ook krijg je zicht of de schattingen per deelgebied correct zijn en wat de productiviteit is.

Stel het realiseren van een beter inkoop proces is begroot op 300 uur. Het blijkt dat er 100 uur is besteed en dat er nog 250 nodig is om het af te ronden. Dan kan de begroting niet goed zijn, maar ook kan de productiviteit niet goed zijn (of beide). Dit inzicht leidt tot acties en dat is de kern van meten.

Meten voortgang project betekent een succesvol project?

Het meten van de aspecten Tijd, Geld en Kwaliteit geeft geen uitkomst over het slagen van het project. Want de meeste projecten zijn pas succesvol, lees geslaagd als de uitkomst van het project ook gebruikt worden zoals bedoeld is. Of beter gezegd als ze opleveren wat begroot is.

Nog even terug naar inkoop proces: het doel is dat de afdeling Inkoop het werk met 2 man minder gaat doen en dat het aantal onjuiste bestellingen met 80% gereduceerd wordt. Het meten of het project gaat slagen is dus minimaal net zo belangrijk.

Maar hoe meet je of het project gaat slagen (en ja dat is wat anders dan het meten of het project geslaagd is, want dat doe je later).

Meten kans op een succesvol project

Of een project succesvol gaat worden heeft te maken met de formule E = K * A. Effectiviteit is Kwaliteit maal Acceptatie. Anders gezegd: de Acceptatie door de mensen die er mee gaan werken is zeer bepalend voor de effectiviteit.
Acceptatie is een ander woord voor “ja, ik weet waarom dit nieuwe inkoop proces belangrijk is”, “ja ik wil volgens de nieuwe processen werken” en “ja ik heb de kennis en vaardigheden om dit te doen”

Deze aspecten bepalen de kans op een succesvol project en moeten dus tussentijds gemeten worden. De SuccesGPS biedt de mogelijkheden om eenvoudig deze aspecten te meten.