06 12 88 77 73

Wat zou je de volgende keer anders doen

De lijsten met hints en tips om je project of verandering succesvol te realiseren ken je zo langzamerhand wel.

Het belang van ‘change management’ wordt jaarlijks onderzocht o.a. door Prosci. Interessant is onder andere hun grafiek die de relatie weergeeft tussen effectief change management en het realiseren van doelstellingen.

Ook zij geven een lijst met tips. Maar een belangrijke tip wordt vaak bewust overgeslagen. Op de vraag aan alle deelnemers aan het onderzoek “wat zou je de volgende keer anders doen” staat op de tweede plaats: eerder met change management starten in het project.

Change management wordt bewust overgeslagen

Als change management onbewust wordt overgeslagen is dat natuurlijk niet positief maar dat ligt in de categorie ‘onbewust onbekwaam’. Maar als je een bewuste keuze maakt om het niet te doen dan is dat toch kwalijker. Tijd en geld zijn de redenen die genoemd worden, maar in feite zijn dit andere woorden voor nut en belang.

De echte reden kan liggen in het feit dat bij maar weinig (onderzoek in de UK spreekt over ongeveer 20%) projecten en veranderingen de werkelijke opbrengsten worden gemeten. Echter het aantal bedrijven dat hier aan de slag gaat of wil lijkt toe te nemen.

Wie niet horen wil, moet maar voelen

Niemand verplicht om change management toe te passen in een project of verandering, maar wees in ieder geval bewust van de volgende consequenties:

1. weerstand en gedoe

2. niet/minder/later realiseren van de baten (wilt u de groene, zwarte of rode lijn?)
geheim van de groene lijn

3. afgenomen motivatie en productiviteit

4. medewerkers gaan niet werken volgens de bedachte processen en systemen, maar vinden hun eigen weg

5. onbewust werkt u aan een cultuur van mislukte projecten en veranderingen

 

 

Weerstand medewerkers

De zoekterm weerstand medewerkers kent ongeveer 400.000 hits. En dat is niet voor niets. Veel veranderprojecten mislukken omdat medewerkers weerstand vertonen. Of anders gezegd hun veranderbereidheid is gering.

Eigenlijk best logisch als je bedenkt dat niemand veranderd wil worden. Maar de meeste mensen willen best veranderen als ze snappen waarom en weten wat de verandering voor hun betekent. Hun belang moet groot genoeg zijn. Maar ook het gemak om te veranderen moet aanwezig zijn. Change management of in gewoon Nederlands verandermanagement helpt hierbij.