06 12 88 77 73

succesvol verbeter project

10 tips voor een succesvol verbeter project

Onderstaand 10 tips voor een succesvol verbeter project. Er zijn natuurlijk meer zaken waar je rekening mee moet houden.

 

 Nummer De 10 tips
1 Maak duidelijk waarom de verandering nodig is
2 Maak duidelijk wat de ambitie is, beter nog zorg dat je gezamenlijk deze ambitie formuleert. Deze ambitie, dit doel zal moeten werken als een magneet; het zal energie-gevend moeten zijn en ja het mag uitdagend en spannend zijn
3 Betrek zoveel mogelijk medewerkers; beter nog zorg dat ze mede-eigenaar van de verandering zijn. Richt je op de medewerkers die positief zijn, negeer de negatievelingen. Accepteer dat er weerstand kan zijn.
4 Biedt kaders waarin mensen aan de slag mogen. Faciliteer en stimuleer, in plaats van controleren en sturen. Vertrouwen geven loslaten.
5 Zet kleine stappen; te groot schrikt af en is vaak te moeilijk
6 Boek succes, hoe klein dan ook. Dat zorgt voor vertrouwen en creeert (meer)betrokkenheid. Iedereen wil onderdeel zijn van een succesvol team.
7 Wees als manager een voorbeeld. Stel dat de verandering tot doel heeft klantgerichter te werken, zet dan niet je auto op de klanten-parkeerplaats (niet lachen maar het gebeurt)
8 Communiceer, communiceer, communiceer. Luister en vertel. Ga de dialoog aan en ga niet in discussie.
9 Zie de verandering als een leertraject. Fouten maken mag. Accepteer dat je 3 stappen vooruit doet en 1 terug.
10 Meet vooruitgang niet alleen af aan de harde aspecten (zoals kosten, omzet, kwaliteit etc) maar ook aan de zachte aspecten (plezier, vertrouwen, betrokkenheid, trots) en stuur daar op.

meten voortgang verbetertraject

Het van meten van de voortgang van jouw verbeter project kan eenvoudig met de SuccesGPS.

Klik voor informatie over onze visie op veranderingen.

Succesvolle projecten30%