06 12 88 77 73

Soundbites, de geluiden van medewerkers

De SuccesGPS bestaat voor het merendeel uit gesloten vragen, dat maakt een rapportage helder en overzichtelijk. Maar de mening van medewerkers is niet altijd in cijfers te vatten, vandaar dat er ook enkele open vragen zijn opgenomen in de SuccesGPS. Deze reacties noemen wij soundbites, geluiden van medewerkers.

De cijfers, in combinatie met de reacties op de open vragen, geven voldoende materiaal voor een presentatie aan medewerkers van de resultaten. Deze presentatie moet niet gezien worden als 1-richtingsverkeer communicatie. De werkelijke waarde van de SuccesGPS ontstaat wanneer medewerkers in gesprek gaan over de resultaten en acties ter verbetering benoemen en mogen uitvoeren.

Het meetinstrument wordt zo een interventie mogelijkheid.

Het mooie van een terugkoppeling en gesprek met, in principe alle, medewerkers is dat vaak de medewerkers elkaar beïnvloeden door ideeën, meningen en standpunten uit te wisselen. Als manager heeft u als enige taak om dit proces enigszins te faciliteren.